Vad kan man slänga på en återvinningscentral?

En återvinningscentral är en plats där man har skapat möjlighet för personer att slänga material och varor som kan återvinnas. Beroende på återvinningscentralens storlek kan man slänga lite olika saker. På en större central kan man slänga nästan vad som helst. Det brukar vara tydligt skyltat på vad man ska slänga var. Vanliga uppdelningar på en återvinningscentral kan vara exempelvis brännbart, papper, glas, tidningar, kartong, metall, plast, möbler, farligt avfall och elektronik. Hur varje återvinningscentral har valt att dela upp kategorierna kan skilja sig något. Men i många fall liknar kategoriseringen sig på de flesta ställen.

Ibland kan det vara svårt att avgöra inom vilken kategori man ska kasta ett visst material eller vara. Då brukar det finnas personal på centralen som kan hjälpa till att avgöra inom vilken kategori man ska slänga materialet.

Fairflex tillverkar storsäckar som kan användas för att slänga sopor och bröt efter t.ex. ombyggnationer och renoveringar. Ett otroligt smidigt sätt att hålla koll och sortera byggnadsmaterial innan man åker med det till en återvinningscentral.

Återvinningscentraler

Det finns olika storlekar på återvinningscentraler och de kan ligga på lite olika ställen beroende på hur stor den är. De största återvinningscentraler brukar ligga en bit utanför stadskärnan. Eftersom det behövs en stor yta för att få plats med alla containrar och liknande. Vidare finns det även mindre obemannade återvinningscentraler som är placerade mer centralt i städerna. På dessa återvinningscentraler kan man slänga saker som bland annat tidningar, glas, kartong och plast. Det brukar vara containrar som står placerade intill varandra.

Har man med sig olika typer av material kan man sortera det på plats. Sverige är ett av världens bästa land på att sortera material och slänga på återvinningscentraler. Idag har det även blivit vanligt att man sorterar matavfall. Mat är ett mycket bra material för att exempelvis göra biogas. I vissa kommuner är det idag krav på att man ska sortera matavfallet på ett annat sätt än hur man sorterar hushållsavfallet. Vid fastigheter brukar det då finnas speciella sopkärl där man förväntas kasta sitt matavfall.

Trädgårdsavfall

På större återvinningscentraler kan man även kasta trädgårdsavfall. Många villaägare brukar göra stora rensningar i sina trädgårdar och då får man en stor del trädgårdsavfall att återvinna. En vanlig syn under svenska sommardagar är bilar med släp fyllda med trädgårdsavfall på väg till återvinningscentralen. Trädgårdsavfall är också ett väldigt bra avfall eftersom man kan återvinna det på ett mycket enkelt sätt. Träd kan exempelvis användas till att göra papper eller pellets. Men även tidningar går att återvinna för att göra nya tidningar.

Man kan även slänga möbler på centralerna, vissa möbler går att återvinna på så sätt att man återanvänder möblerna. Har man väldigt fräscha och välbehållna möbler kan det vara ett alternativ att köra de till en second hand butik. Istället för att slänga de på återvinningscentralen även om man har den möjligheten också. Vidare går det även att slänga kläder på en återvinningscentral. De flesta centraler samarbetar med andra aktörer som skänker kläderna till personer som behöver de. Istället för att slänga kläder i brännbart så kan man göra en god gärning. Genom att slänga kläderna i speciella burar där det tydligt framgår till vilket ändamål som kläderna kommer att skänkas till.

Vi som skriver för att förbättra det lilla.